Upozornění !

13.05.2012 09:06

  Upozorňujeme všechny majitele chat, aby do popelnic dávali pouze odpad ke
kterému jsou určeny. Není možné do popelnic ani vedle popelnic dávat různé
"zgarby" (kamna, ledničky, matrace, okna atd.). Jejich likvidaci si musí
zajistit každý sám (ve sběrném dvoře svého trvalého bydliště).
  ASA dala vážné varování a pokud tento trend bude pokračovat, vypoví nám
smlouvu. Je tedy v zájmu všech, aby od těchto praktik upustili. Kdo bude
přistižen, bude jeho jméno zveřejněno na nástěnce i na webu.

 Za výbor zátoky DVD