Seznam institucí potřebných ke schválení el. přípojky stavebním úřadem Šumná

20.03.2014 21:14

S Lesy České republiky popř. Povodím Moravy je nutné sepsat smlouvu o právu provést stavbu. Tyto instituce také vyžadují doložení o tom, že pozemky nepodléhají církevním restitucím.