Rozbor vody ze studánky ve Chvalatické zátoce

04.06.2012 09:41

Čerstvý rozbor vody ve studánce.

 

Vyjadření k rozboru p. Antonína Mikety:

po projití rozboru vody ze studánky voda nevyhovuje normě pitné vody
v techto ukazatelích:

  • vyšší obsah dusičnanů /o 18mg/l /
  • vyšší oxidovatelností /norma 3 mg/l /
  • a trochu nízké pH /voda je trochu kyselejší /
  • dále znečištěnímmikrobiologickém.

Myslím, že vodu je možno použít na vaření káva,čaj,polévky a  pod. K pití možná po převaření. Ty uvedené zvýšené hodnoty ale nejsou
tak závažné, aby po napití se někomu něco stalo.