Briigáda

23.05.2013 08:00

Dne 25.května 2013 se koná obvyklá brigáda na úklid cesty. Sraz je v 9hod. na kopci u značky "Zákaz vjezdu". Nářadí jako košťata, lopaty, hrábě sebou.

Téhož dne bude schůzka v 16hod. "pod Borovičkou" u hřiště. Zde budou podány informace o elektřině aj.

Za výbor zátoky DVD